Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Polonya Türk İş insanlarının misyonu, Türkiye ile Polonya arasındaki dostluk münasebetlerinin gelişmesine çalışmak, bu iki ülke arasında ticari, sanai, ekonomik, finans, bankacılık, turizm, sosyal, kültürel alanlarda işbirliğini geliştirmek ve genelde iktisadi alandaki bütün konularda ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak ve bu alanlardaki çalışmaları teşvik etmektir.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 120’ye yakın üye şirketi bünyesinde toplamıştır. Bu ağın mevcudiyeti Türk-Polonya Ticaret merkezine eşsiz bir pazar değerlendirme imkanı verirken, büyük gruplara olduğu kadar, orta veya küçük ölçekli her türlü şirket ile iyi ilişkilerde bulunmasını sağlamaktadır.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen Potiad, bu hedeflere ulaşmak için, şu misyonu belirlemiştir. 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek;
 • Şirketlerin mevcut pazarlarında derinleşmelerini ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak;
 • Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek;
 • Dış ekonomik ilişkilere ilişkin strateji ve politika üretmek ve uygulamak;
 • İş dünyasının, dış ekonomik ilişkilerde ihtiyaç duyduğu bilgileri üretmek;
 • Özel sektörün gerek ulusal, gerekse de bölgesel ve küresel etkileşim ağlarını genişletmesini sağlamak;
 • Şirketlerin birer küresel oyuncu olma hedefleri doğrultusunda kurumsal kapasitelerinin artışına yönelik eğitim programları düzenlemek;
 • Kamu diplomasisini destekleyici, ikili ve çok taraflı sosyal ilişkilerin gelişiminde fayda sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak; 
 • Polonya’da Uluslararası kuruluşlarda, Türk iş dünyasını temsil etmek ve uluslararası platformlarda ülke adına lobi faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlemiştir.

Vizyonumuz

Birlikte girişimde bulunmak POTIAD’da daha geniş bir perspektifte mevcuttur. Polonya – Türk İş İnsanları derneği olarak insan haklarına ve özgürlüklere saygı duyarız. Siyasi olmayan ağ kuruluşu olarak Polonya’da Türk şirketlerinin dernekleşmesi ve kurumsallaşması açısından bir sembol olan POTIAD Polonya’daki Türk şirketlerinin imajlarının iyileşmesine katkıda bulunmakta.

Türkiye'nin Polonya’ya açılan penceresi;

Ülkemiz değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin Polonya temsilcisi; Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

POTIAD'ın vizyonu:

 • Kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilen
 • Yenilikçi
 • Polonya ticaretinde önemli pay sahibi
 • Polonya’nın başlıca yatırım, finans merkezlerinden biri olan
 • Her alanda çağdaş standartları uygulayan bir Türkiye'dir.

Temel Değerler

• Katılımcılık
• En az bürokrasi ile kaliteli, etkili ve hızlı hizmet
• Toplumsal sorumluluk
• Öncülük ve rehberlik
• Sürekli gelişim
• Çevreye duyarlılık
• Girişimci, vatandaş, çalışan odaklılık
• Sistem ve sonuç odaklılık
• Şeffaflık
• Hesap verebilirlik

Bizi takip edin!

potiad_logo3.png
A ul. Nowoberestecka B-16 02-204 / Varşova/ Polonya
E potiad@potiad.orgM +48 883 34 87 57

Abone Olun!

Düzenli güncellemeler için haber bültenimize abone olun veya bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2024 POTIAD.

Design By Yüceltan Ebiri

Search